Asociatia Mioritics

Casa Gerendi

O excursie de la Sibiu la Sighişoara, pe Valea Hârtibaciului, vă poartă paşii printr-o zonă ce reprezintă unul dintre ultimele peisaje medievale ale Europei – dealuri și creste împădurite, cu pășunile și fânețele prezente pe terasele și colinele domoale și cu terenurile arabile, întinse mai ales în văi, strâns apropiate de așezările sătești.

În centrul satului Alțâna (din germ.”alle Zehn” – toti zece), unul din cele mai reprezentative sate din zonă, este musai să faceți un popas la Casa Gerendi. Locația în sine este un obiectiv valoros al zonei, fiind considerată una dintre cele mai vechi case de locuit datate din România – 1508.

Aici au locuit timp de 2 secole membrii familiei de greavi care au deținut rând pe rând funcția de jude regal al scaunului Nocrich. Tot aici a stat ascuns Iacobus Paleologus, umanist al renaşterii şi urmaş al ultimului împărat bizantin. În timpul şederii sale la Alțâna a fost scris şi “primul roman fantastic al literaturii universale” – disputatio scolastica – opera care l-a costat viața pe renumitul umanist, fiind ars pe rug la Roma.

casa-gerendi-1

Timp de 60 ani, casa a servit drept sediu pentru ofițerii austrieci, apoi ca instituție de învățământ provizorie timp de 3 decenii. A mai locuit aici o familie de olari renumiți şi apoi a funcționat un atelier de cojocărit. În anii ’90 casa a încetat să mai fie locuită, s-a degradat încet-încet şi părea că istoria ei se sfârşeşte.

Un tânăr meşteşugar, Ştefan Vaida, a avut însă o idee. Acum aici este locul de întâlnire pentru copiii din sat care deprind arta țesutului sub îndrumarea meşterului popular Silvia Tecoanţă, sau Tuşa Silvia cum e cunoscută în sat. Ei învață să toarcă fuiorul, să coasă şi să aleagă în război motive florale specifice zonei.

Tot în aceeaşi casă funcționează acum şi un Centru de Informare Turistică unde călătorii  află despre atracțiile turistice din zonă, traseele de drumeție şi bicicletă, gastronomia şi meşteşugurile tradiționale.

Acest proiect a fost posibil prin sprijinul acordat de Biroul Regional UNESCO din Veneția, în cadrul programului “Cultural Heritage – a Bridge Towards a Shared Future”. Din ianuarie 2014 Casa Gerendi a devenit monument național de clasa A.

Detalii: www.casa-gerendi.ro

Comments are closed.

Folosim cookies, vezi Politică de confidențialitate