Asociatia Mioritics

Heritage Alive!

Proiectul HERITAGE ALIVE! a creat un parteneriat trans-regional prin intermediul căruia zonele care fac parte din patrimoniul mondial (PM) au fost folosite în vederea stimulării creşterii economice, consolidării coeziunii sociale şi promovării identităţii regionale prin intermediul noilor canale de comunicare şi a noilor tehnologii.

Proiectul
a) a identificat bune practici în domeniul aplicaţiilor IT&C care atrag utilizatorii într-un dialog cultural menit a consolida dezvoltarea şi identitatea regională;
b) a implementat activităţi pilot/ inovatoare în domeniu:
– Ghid turistic virtual care să faciliteze accesul turiştilor atât la patrimoniul regional, cât şi la activităţile economice din regiune;
– Drumeţii educaţionale prin intermediul cărora a fost conştientizată populaţia locală, şi mai ales copiii, cu privire la mediul şi atmosfera tipice aventurilor.
c) a elaborat un Ghid al bunelor practici pentru regiunile din PM şi pentru furnizorii de servicii din sectorul turistic;
d) a elaborat recomandări cu privire la prevederile legislative şi la viitoare scenarii de dezvoltare regională şi planificare spaţială;
e) a contribuit la creşterea intensităţii cu care sunt transferate rezultatele prin organizarea de standuri de prezentare în cadrul evenimentelor care vizează grupurile ţintă ale acestui proiect şi prin realizarea unui studiu de fezabilitate pentru viitoare investiţii în zonă.

heritage-alive

Proiectul s-a implementat pe o perioadă de 24 luni prin intermediul unui parteneriat internaţional format atât din reprezentanţi ai statelor membre ale Uniunii Europene, cât şi reprezentanţi ai ţărilor candidate.

Detalii: www.heritagealive.eu

Comments are closed.

Folosim cookies, vezi Politică de confidențialitate