Asociatia Mioritics

Achiziție servicii de asistență tehnică

ANUNȚ ACHIZIȚIE DIRECTĂ Servicii de asistență tehnică

AUTORITATEA CONTRACTANTĂ: Asociația Mioritics cu sediul în Constanța, str. Cuza Vodă nr. 13, Bl. AC2, Ap. 4, România, CIF 16533930, reprezentată legal de Dragomir Mihai Ionuț, tel: 0788 301830, e-mail: contact@mioritics.ro

PROCEDURA DE ATRIBUIRE: Achiziție directă, finalizată prin încheierea unui contract de achiziție publică. Achiziția directă se face cu respectarea prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, valoarea achiziției fiind mai mică decât pragul prevazut la 7 alin. (5) din Legea nr.98/2016, respectiv 270.120 lei.

SURSĂ DE FINANȚARE: Proiectul „Evenimente culturale pentru comunitate şi din comunitate la Râșnov”, în calitate de Beneficiar, proiect finanțat din PNRR, Apel PNRR/2022/C11/I5–1.

VALOARE ESTIMATĂ inclusiv TVA, neajustabilă: 1400 lei per eveniment

DESCRIERE SERVICIILOR: Contract de prestări servicii, în cadrul proiectului ”Evenimente culturale pentru comunitate şi din comunitate la Râşnov”, derulat în perioada 1 aprilie 2023 – 30 iunie 2024, ce vor consta în:
furnizare servicii de asistență tehnică pentru sonorizare, proiecție şi lumini pentru evenimente de mici dimensiuni (maxim 6 invitați) în spații puse la dispoziție de organizatori şi având acces la o instalație electrică avizată ISU, în perioada 1 iunie 2023 – 30 iunie 2024.

CRITERIUL UTILIZAT PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI: Cel mai bun raport calitate-preț.

OFERTANȚII: Ofertanții trebuie să fie furnizori autorizați, conform legislației în vigoare, pentru prestarea serviciilor în cauză. Ofertanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 164, 165 și 167 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice și de art. 14 din OUG nr. 66/2011.Persoanele cu atribuții în evaluarea ofertelor depuse sunt: Dragomir Mihai Ionut – director de proiect

PLATA: Plata se face pe bază de contract, cu factură, în cont, termen 45 de zile

MODALITATEA DE TRANSMITERE A OFERTELOR: Oferta se va transmite în format electronic la adresa de e-mail: mihai@mioritics.ro, cu mențiunea în titlu: Ofertă servicii sau in format fizic la adresa Str. I.L. Caragiale nr. 7, Râşnov, județ Braşov.

ALTE CONDITII: In caz de selectie, în termen de 30 de zile de la semnarea contractului, furnizorul este obligat sa depuna Declarație privind beneficiarul real, completată de către reprezentantul legal al furnizorului, semnată și scanată si Certificat constatator emis de ONRC, format pdf, Certificat de înregistrare fiscală

LIMBA DE ELABORARE A OFERTELOR: Română.

DATA ȘI ORA LIMITĂ PENTRU DEPUNERE A OFERTELOR: 23.05.2023, ora 16:00

Comments are closed.

Folosim cookies, vezi Politică de confidențialitate | Contact | Achiziții