Asociatia Mioritics

Achiziție materiale consumabile

ANUNȚ ACHIZIȚIE DIRECTĂ Materiale consumabile

AUTORITATEA CONTRACTANTĂ: Asociația Mioritics cu sediul în Constanța, str. Cuza Vodă nr. 13, Bl. AC2, Ap. 4, România, CIF 16533930, reprezentată legal de Dragomir Mihai Ionuț, tel: 0788 301830, e-mail: contact@mioritics.ro

PROCEDURA DE ATRIBUIRE: Achiziție directă, finalizată prin încheierea unui contract de achiziție publică. Achiziția directă se face cu respectarea prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, valoarea achiziției fiind mai mică decât pragul prevazut la 7 alin. (5) din Legea nr.98/2016, respectiv 270.120 lei.

SURSĂ DE FINANȚARE: Proiectul „Evenimente culturale pentru comunitate şi din comunitate la Râşnov”, în calitate de Beneficiar, proiect finanțat din PNRR, Apel PNRR/2022/C11/I5–1.

VALOARE ESTIMATĂ inclusiv TVA, neajustabilă: 2000 lei

DESCRIERE SERVICIILOR: Furnizare materiale consumabile, în cadrul proiectului ”Evenimente culturale pentru comunitate şi din comunitate la Râșnov”, derulat în perioada 1 aprilie 2023 – 30 iunie 2024, ce vor consta în:

  • 1000 de coli A3 hartie foto glossy (130-150 gr)
  • 5 topuri hartie A4 (80-90 gr)
  • Cerneala Epson 101 Black, 6 bucati
  • Cerneala Epson 101 Cyan, 6 bucati
  • Cerneala Epson 101 Magenta, 6 bucati
  • Cerneala Epson 101 Yellow, 6 bucati.

CRITERIUL UTILIZAT PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI: Cel mai bun raport calitate-preț.

OFERTANȚII: Ofertanții trebuie să fie furnizori autorizați, conform legislației în vigoare, pentru prestarea serviciilor în cauză. Ofertanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 164, 165 și 167 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice și de art. 14 din OUG nr. 66/2011. Persoanele cu atribuții în evaluarea ofertelor depuse sunt: Dragomir Mihai Ionut – director de proiect

PLATA: Plata se face pe bază de contract, cu factură, în cont, termen 45 de zile

MODALITATEA DE TRANSMITERE A OFERTELOR: Oferta se va transmite în format electronic la adresa de e-mail: mihai@mioritics.ro, cu mențiunea în titlu: Ofertă servicii sau in format fizic la adresa Str. I.L. Caragiale nr. 7, Râşnov, județ Braşov.

ALTE CONDITII: In caz de selectie, în termen de 30 de zile de la semnarea contractului, furnizorul este obligat sa depuna Declarație privind beneficiarul real, completată de către reprezentantul legal al furnizorului, semnată și scanată si Certificat constatator emis de ONRC, format pdf, Certificat de înregistrare fiscală

LIMBA DE ELABORARE A OFERTELOR: Română.

DATA ȘI ORA LIMITĂ PENTRU DEPUNERE A OFERTELOR: 25.05.2023, ora 16:00

Comments are closed.

Folosim cookies, vezi Politică de confidențialitate | Contact | Achiziții