Asociatia Mioritics

Achiziția de servicii de organizare evenimente – catering pentru participanții la cursul de formare în educație pentru natură

Anunț de participare la procedura de atribuire a contractului pentru achiziția de servicii de organizare evenimente – catering pentru participanții la cursul de formare în educație pentru natură – COD CPV 79951000-5

 

  1. Denumirea, adresa, numărul de fax, adresa de e-mail a autorității contractate.

ASOCIAȚIA MIORITICS, cu sediul în Constanța, Strada Cuza Vodă Nr.13, înregistrată în registrul asociațiilor și fundațiilor cu numărul 41/14.05.2004 , CIF 16533930

E-mail:luminita@schubz.ro

Persoana de contact Luminița Tănasie

Responsabil legal :Mihai Ionuț Dragomir

  1. Obiectul contractului

Achiziția de servicii după cum urmează:

Servicii  de organizare de evenimente- catering pentru participanții la cursul  de formare în educație pentru natură  Cod CPV 79951000-5

Valoarea estimată a achiziției: 12605,04 lei + TVA

3.Termenul de depunere a ofertei: 12.02..2024 ora 16.00

  1. Adresa la care trebuie transmise ofertele: pe e-mail la adresa luminita@schubz.ro
  2. Limba in care trebuie redactate ofertele: română
  1. Procedura de atribuire a contractului: achiziție directă, conform articolului 7, alineatele (5) și (7) din Legea 98/2016.
  2. Informatii suplimentare privind contractul – Caietul de sarcini este prezentat în continuarea prezentului anunț

Alte informații se vor obține pe e-mail, ca urmare a unei solicitări din partea ofertantului

  1. Vizualizarea și analizarea ofertelor: are loc în ziua de 12.02.2024, ora 17:00 la sucursala autorității contractante, Rașnov, Strada I.L.Caragiale nr. 7

9.Condiții de participare

Capacitatea de exercitare a activității profesionale ;

Ofertanții trebuie să fie persoane juridice având capacitatea necesară pentru îndeplinirea contractului.

Pentru a dovedi capacitatea de exercitare a activității profesionale, ofertanții vor prezenta documente edificatoare care sa dovedească forma de înregistrare ca persoana juridică și, după caz, de atestare ori apartenența din punct de vedere profesional, în conformitate cu prevederile din țară în care ofertantul este stabilit.

Ofertantii vor depune copia documentelor constitutive, din care sa rezulte ca sunt abilitați să furnizeze serviciile ce fac obiectul contractului

  1. Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de achiziție de servicii realizarea materiale informative este prețul cel mai scăzut.

Caiet de sarcini _ servicii catering_ZIMBRU

Anunt participare atribuirea servicii _organizare evenimente_catering_ZIMBRU

Comments are closed.

Folosim cookies, vezi Politică de confidențialitate | Contact | Achiziții