Asociatia Mioritics

Achiziție servicii artistice pentru evenimente

ANUNȚ ACHIZIȚIE DIRECTĂ
Servicii artistice pentru 5 evenimente

AUTORITATEA CONTRACTANTĂ: Asociația Mioritics cu sediul în Constanța, str. Cuza Vodă nr. 13, Bl. AC2, Ap. 4, România, CIF 16533930, reprezentată legal de Dragomir Mihai Ionuț, tel: 0788 301830, e-mail: contact@mioritics.ro
PROCEDURA DE ATRIBUIRE: Achiziție directă, finalizată prin încheierea unui contract de achiziție publică. Achiziția directă se face cu respectarea prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, valoarea achiziției fiind mai mică decât pragul prevazut la 7 alin. (5) din Legea nr.98/2016, respectiv 270.120 lei.
SURSĂ DE FINANȚARE: Proiectul „Evenimente culturale pentru comunitate şi din comunitate la Râşnov”, în calitate de Beneficiar, proiect finanțat din PNRR, Apel PNRR/2022/C11/I5–1.
VALOARE ESTIMATĂ inclusiv TVA, neajustabilă: 12000 lei
DESCRIERE SERVICIILOR: Contract de prestări servicii artistice, în cadrul proiectului ”Evenimente culturale pentru comunitate şi din comunitate la Râşnov”, derulat în perioada 1 aprilie 2023 – 30 iunie 2024, ce vor consta în:
Organizarea a 5 evenimente artistice (muzică, teatru, dans)
Durata evenimentului minim 60 de minute
Perioada de desfăşurare: 1 martie – 30 iunie 2024
CRITERIUL UTILIZAT PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI: Cel mai bun raport calitate-preț.
OFERTANȚII: Ofertanții trebuie să fie furnizori autorizați, conform legislației în vigoare, pentru prestarea serviciilor în cauză. Ofertanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 164, 165 și 167 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice și de art. 14 din OUG nr. 66/2011.Persoanele cu atribuții în evaluarea ofertelor depuse sunt:
Dragomir Mihai Ionut – director de proiect
PLATA: Plata se face pe bază de contract, cu factură, în cont, termen 45 de zile
MODALITATEA DE TRANSMITERE A OFERTELOR: Oferta se va transmite în format electronic la adresa de e-mail: mihai@mioritics.ro, cu mențiunea în titlu: Ofertă servicii sau in format fizic la adresa Str. I.L. Caragiale nr. 7, Râşnov, județ Braşov.
ALTE CONDITII: In caz de selectie, furnizorul este obligat sa depuna Declarație privind beneficiarul real, completată de către reprezentantul legal al furnizorului, semnată și scanată, un Certificat constatator emis de ONRC si un Certificat de înregistrare fiscală format pdf (copie).
LIMBA DE ELABORARE A OFERTELOR: Română.
DATA ȘI ORA LIMITĂ PENTRU DEPUNERE A OFERTELOR: 19.02.2024, ora 16:00

Comments are closed.

Folosim cookies, vezi Politică de confidențialitate | Contact | Achiziții